Hoe werkt infraroodverwarming

Infraroodverwarming - Een infraroodpaneel aan de wand geeft stralingswarmte

Infraroodverwarming is stralingsverwarming. De omgeving wordt aangestraald door onschadelijke infrarode warmtestralen.

Infraroodverwarming is direct te voelen, net als de stralingswarmte van de zon. Stralingswarmte wordt opgeslagen door meubels, wanden en vloeren, die deze warmte op hun beurt afgeven aan de lucht. Zo wordt de kamer comfortabel warm en kan de verwarming geregeld worden met een slimme thermostaat.

Product overzicht - infrarood verwarming - topkwaliteit

Voor- en nadelen van infraroodverwarming

Dit zijn de meest belangrijke voordelen en nadelen van infraroodverwarming. In de uitleg over straling en convectie komen alle voor- en nadelen uitgebreid aan bod.

Voordelen

 • Infraroodverwarming kun je gebruiken daar waar je bent.

  Je kunt een basistemperatuur van bijvoorbeeld 17°C instellen en de thermostaat pas op 20°C instellen als je daadwerkelijk in de kamer bent. Dit bespaart energie en is een duurzame manier van verwarmen.

 • Infraroodverwarming is mooi en onderhoudsvrij.

  Er staan geen lelijke radiatoren meer in de kamer, maar er hangt een mooi wit infraroodpaneel aan het plafond. Een infraroodpaneel bevat geen bewegende delen of water. Onderhoud is niet nodig.

 • Infraroodverwarming ruik en hoor je niet.

  Er dwarrelt geen stof rond en er zijn geen hoorbare geluiden van pompen of het open of dicht gaan van slimme thermostaatknoppen.

 • Infraroodverwarming is makkelijk te monteren, aan te sluiten en te regelen met een draadloze thermostaat.

  Iedere kamer met infraroodverwarming is in te stellen op een eigen temperatuur en klokprogramma.

Nadelen

 • Je zult even moeten wennen aan de nieuwe manier van verwarmen.

  Infraroodverwarming is te programmeren met een app. Een klokprogramma zorgt voor de basistemperatuur (bijv 17°C). De comforttemperatuur (bijv 20°C) kun je naar wens programmeren of activeren zodra je in de kamer komt. Deze manier van verwarmen heeft enige gewenning nodig.

 • Je kunt een heel huis comfortabel verwarmen met infrarood.

  Als je dit wil, zul je met goed advies van een technicus extra elektra moeten aanleggen en zijn er aanpassingen aan de meterkast nodig.

 • In de meeste gevallen is het plafond de beste plek voor infraroodverwarming.

  Dit stelt echter eisen aan de draagkracht van het plafond. Een plafond van beton of stevig hout is geen probleem. Bij een span- of gipsplafond is goed advies nodig.

Wat is infraroodstraling

Infraroodstraling behoort tot de optische straling binnen het totale elektromagnetisch spectrum. Dit spectrum wordt o.a. onderverdeeld in Röntgenstraling, optische straling en microgolven.

Bron: Wikipedia - Elektromagnetisch spectrum

Het elektromagnetisch spectrum


Infraroodverwarming valt binnen het infrarood C spectrum. Dit is veilige stralingswarmte, onschadelijk voor mens en dier.

Optische straling wordt onderverdeeld in ultraviolet, zichtbaar licht en infrarood. Ultraviolet en infrarood zijn onzichtbaar voor het menselijk oog.

Er zijn 3 typen infraroodstraling: infrarood A, B en C

 • IR-A is korte golf infrarood. Golflengte: 780nm tot 1.400nm (3400°C tot 1800°C)
 • IR-B is middengolf infrarood. Golflengte: 1.400nm tot 3.000nm (1800°C tot 690°C)
 • IR-C is lange golf infrarood. Golflengte: 3.000nm tot 1.000.000nm (690°C tot -273°C)


Verwarmen met lange golf IR-C straling

Lange golf IR-C straling bevat alle temperaturen tussen -273°C en 690°C. Hieruit blijkt dat alle mensen, dieren en verwarmingen IR-C uitstralen.

Er is dus geen verschil in het type straling dat je elke dag tegen komt. Radiatoren, vloerverwarming en infraroodverwarming stralen allemaal IR-C uit.

Let dus goed op als er beweerd wordt dat infraroodverwarming een totaal ander soort straling is. Dit klopt niet. Het is allemaal lange golf IR-C straling.

Wat wél verschilt is de mate waarin de diverse soorten verwarming IR-C uitstralen. Dit is afhankelijk van de oppervlaktetemperatuur en het ontwerp en grootte van het oppervlak van het warmtelichaam.Verschillen in mate van IR-C uitstraling

Infraroodverwarming straalt sterker omdat de temperatuur hoger is. Infraroodverwarming wordt maximaal 100°C tot 110°C, terwijl radiatoren tussen de 60°C en 80°C worden. Vloerverwarming wordt maximaal 40°C. Dit verschil is duidelijk te voelen. Hoe hoger de temperatuur, hoe krachtiger de straling en hoe directer dit door de mens ervaren wordt.

Infraroodverwarming produceert meer straling. Een infraroodpaneel is een plat warmtelichaam, zonder ribbels of lamellen die het raakvlak met de lucht vergroten. Het oppervlak dat de lucht raakt is klein, waardoor er zo min mogelijk warmte als convectie (opwarmen en stijgen van lucht) geproduceerd wordt. Het overgrote deel van de opgenomen elektrische energie wordt omgezet in stralingswarmte. Een klein deel van de energie wordt omgezet in conductie (geleiding naar het montageoppervlak via bevestigingspunten).

Radiatoren en vloerverwarming zijn daarentegen ontworpen om zoveel mogelijk lucht te raken. Radiatoren hebben ribbels en extra lamellen aan de binnenkant van de radiator om het oppervlak te vergroten en zoveel mogelijk lucht te raken en te verwarmen. Hetzelfde principe geldt ook voor vloerverwarming. Het grootste deel van de energie wordt convectie (opwarmen en stijgen van lucht). Daarnaast vindt er een klein deel straling en een klein deel conductie plaats (geleiding naar het montageoppervlak).

Straling en convectie

Straling is elektromagnetische straling. Infraroodverwarming produceert deze straling. Als de straling een object raakt, bijvoorbeeld het menselijk lichaam, een muur of een meubelstuk, dan wordt de stralingsenergie opgeslagen en omgezet in warmte.

Convectie is luchtcirculatie die ontstaat door opwarmen van lucht. Radiatoren produceren voornamelijk convectiewarmte. Warme lucht stijgt op, waardoor aan de bodem van de radiator koude lucht aangetrokken wordt.


Stralingsverwarming - een infraroodpaneel straalt mensen en objecten direct aan. De warmte wordt gelijkmatig verdeeld. Dit voelt prettig, het plafond, de wanden en de vloer worden allemaal even warm.

Straling: Een infraroodpaneel straalt mensen en objecten direct aan. De straling wordt omgezet in warmte als het objecten raakt. De warmte is gelijkmatig verdeeld. Aangestraalde objecten geven de warmte geleidelijk af.

Convectieverwarming - een radiator verwarmt lucht. De lucht stijgt op en de warmte wordt ongelijkmatig verdeeld. Aan het plafond is het warmer dan op de vloer. Dit is nadelig en voelt onprettig.

Convectie: Een radiator verwarmt lucht. Deze stijgt op. De warmte is ongelijk verdeeld. Aan het plafond is de temperatuur bijv. 24°C, op manshoogte 20°C en op de vloer weer 16°C.Voordelen van stralingsverwarming

Stralingsverwarming en infraroodverwarming hebben minder last van verliezen omdat de warmte lokaal opgewekt wordt en er geen transport van de warmte plaats hoeft te vinden.

 • De lucht droogt niet uit. Aangestraalde objecten worden warm, en warmen indirect de lucht op. Hierdoor blijft het vocht in de lucht behouden.
 • Voorkomt schimmel. Infraroodstraling verwarmt en droogt muren, zonder de lucht in de ruimte zelf te drogen. Schimmel kan zich niet ontwikkelen.
 • Constante temperatuur. De hysterese (overshoots en undershoots) in de gewenste ruimtetemperatuur is zeer klein. De temperatuur zal maximaal 0,2 °C boven of onder de gewenste temperatuur schommelen.
 • Ventilatie. Het verlies tijdens ventileren is laag omdat infraroodstraling opgeslagen wordt door de omgeving.
 • Eigen design. Een infraroodpaneel kan naar eigen smaak ontworpen worden. Afgewerkt als klassiek wit paneel, een hoogglans of zijdeglans paneel met een eigen foto of motief, of als spiegel.
 • Klimaatneutraal. Elektriciteit is CO2-neutraal op te wekken met eigen zonnepanelen of met groene stroom. Het milieu wordt niet vervuild.
 • Eenvoudige installatie. Infraroodverwarming is eenvoudig te monteren aan de muur of het plafond en zijn direct klaar voor gebruik. Een monteur is niet nodig.
 • Flexibel. Infraroodverwarming kan makkelijk geplaatst, uitgebreid, verplaatst en verhuisd worden.
 • Geen geluiden. Infraroodverwarming is zeer stil. Er zijn geen suizende of tikkende geluiden van leidingen of radiatoren.
 • Geen dwarrelend stof. Stof en fijnstof-deeltjes dwarrelen niet rond, omdat stralingsverwarming de lucht niet onnodig laat circuleren.
 • Geen verborgen kosten. De aanschafprijs van infraroodverwarming is eenduidig, en er zijn geen verborgen kosten (zoals elektriciteit voor pompen of ventilatoren).
 • Geen onderhoudskosten. Infraroodverwarming is volledig onderhoudsvrij. Regelmatig onderhoud op correcte werking of gezondheidsrisico is niet nodig.
 • Geen koolstofmonoxide. Infraroodverwarming werkt niet met verbranding. Er is geen gezondheids- of koolstofmonoxide risico door onjuiste verbranding van gassen of andere brandstoffen.
 • Verwarming per kamer. Ruimtes die voorzien zijn van infraroodverwarming kunnen afzonderlijk van elkaar verwarmd worden.
 • Koppelen met domotica. Infraroodpanelen kunnen gegroepeerd worden en thermostatisch aangestuurd worden met draadloze thermostaten en schakelaars.


Nadelen van convectieverwarming

Radiatoren, vloerverwarming en convectorputten zijn voorbeelden van convectieverwarming. Convectieverwarming heeft veel last van verliezen en moet regelmatig onderhouden worden.

 • Temperatuurverschillen. Convectie verwarmt de lucht, waardoor de lucht opstijgt. De temperatuur aan het plafond is daardoor hoger dan aan de vloer.
 • Onderhoudskosten. De leidingen van de centrale verwarming, de CV-ketel en de afgaskanalen moeten schoongemaakt, gerepareerd of vernieuwd worden.
 • Hoge aanschaf. CV-ketels en radiatoren zijn duur in eerste aanschaf en er zijn bijkomende kosten voor de aanleg van leidingen naar de radiatoren of vloerverwarming.
 • Geluiden. Suizende geluiden door het transport van CV-water en tikkende geluiden door uitzetten en krimpen van leidingen en radiatoren zijn duidelijk hoorbaar.
 • Bedrijfskosten. De pomp en ventilator van de CV-ketel werken op stroom, net als pompen van vloerverwarming. Dit zijn, buiten de kosten voor gas, extra kosten voor elektriciteit.
 • Er zweeft meer stof. Door het circuleren van de warme lucht, circuleren er ook meer stof en fijnstof-deeltjes in de lucht.
 • Hoge CO2 uitstoot. Aardgas is een fossiele brandstof, dat veel CO2 uitstoot veroorzaakt en nadelig is voor het milieu.
 • Veiligheidsrisico. Bij een onjuiste verbranding van gas kan er koolstofmono-oxide vrijkomen, een voor de mens zeer schadelijk gas dat je niet kunt ruiken.
 • Vastrechtkosten. De gasaansluiting kost €14,- vastrecht per maand (€168,- per jaar). Bron: Enexis - vastrechtkosten
 • De lucht wordt droog. Door verwarmen van de lucht neemt de luchtvochtigheid af. Deze dient tussen de 40 en 60% te blijven voor een aangenaam leefklimaat. Bron: Wikipedia - relatieve luchtvochtigheid
 • Slechte warmtegeleiding. Lucht heeft een lage warmtegeleidingscoëfficiënt. Het houdt warmte slecht vast. Om deze reden wordt het ook gebruikt als isolator. Bron: Wikipedia - thermische geleidbaarheid
 • Temperatuurschommelingen. De hysterese (overshoots en undershoots) in de gewenste ruimtetemperatuur is relatief groot. Bron: Panasonic - Temperatuurregelingen en hysterese
 • Hoge verliezen. Warmteverliezen in leidingen zijn moeilijk tegen te gaan. Verliezen via de lucht, via muren, kozijnen en schoorstenen, zijn tegen te gaan door isolatie. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Verliezen in buizen en leidingen. Er gaat warmte verloren tijdens het transport van warm CV-water.

Verliezen in buizen en leidingen: Er gaat warmte verloren tijdens het transport van warm CV-water.

Verliezen naar buitenlucht. De schoorsteen, kozijnen en de buitenmuur zijn elementen die warmte verliezen.

Verliezen naar buitenlucht: De schoorsteen, kozijnen en de buitenmuur zijn elementen die warmte verliezen.

Rendement van infraroodverwarming

Het rendement van infraroodverwarming is de hoeveelheid effectieve infraroodstraling dat een infraroodpaneel aan de voorzijde uitstraalt, in verhouding tot de gebruikte elektrische energie.

Het rendement wordt uitgedrukt in een percentage. Een rendement van 52% betekent bijvoorbeeld dat, wanneer er 1000 Watt opgenomen wordt, er aan de voorzijde van het infraroodpaneel 520 Watt aan bruikbare infraroodstraling geproduceerd wordt. De resterende 480 Watt wordt gebruikt door infraroodstraling aan de achterkant van het paneel, door de opwarming van het materiaal van het paneel zelf en door een klein deel aan convectie.

Er geldt een maximaal haalbaar rendement voor infraroodverwarming. Het rendement wordt bepaald door een ingewikkelde formule, waarvan de uitkomst voornamelijk afhankelijk is van de oppervlaktetemperatuur van het infraroodpaneel.Maximale rendement

Het maximaal haalbare rendement van infraroodverwarming (lange golf IR-C infraroodpanelen) is te zien in onderstaande grafiek.

Rendement van infraroodverwarming. De grafiek beschrijft welk percentage aan bruikbare infraroodstraling uitgestraald wordt aan de voorzijde van een infraroodpaneel.

Tussen 100 en 110°C is het maximaal haalbare rendement 57 tot 58%.

Veiligheid, keuring en wetgeving

Infraroodverwarming dient te voldoen aan internationale wet- en regelgeving volgens IEC- en EN-normen. Keuringsinstanties zoals Tüv en Kema zien erop toe dat fabrikanten deze normen respecteren door de veiligheidseisen van de producten te testen en te certificeren.

Infraroodverwarming (gericht op uitstralen van lange golf IR-C straling en binnen bereik van volwassen, kinderen en dieren) dient te voldoen aan EN 60335-1, EN 60335-2 en EN 62233. Deze normen beschrijven de testvoorwaarden waarbinnen een infraroodpaneel gekeurd wordt en de veiligheidsvoorwaarden voor veilig gebruik.


Veiligheid van mens en dier

Om verbranding (door aanraken, minder dan 1 seconde) te voorkomen mag de oppervlaktetemperatuur van infraroodverwarming maximaal 100°C warmer worden dan de omgevingstemperatuur. D.w.z. dat als de omgevingstemperatuur 20°C is, de infraroodverwarming maximaal 120°C mag worden.

Deze veiligheidsvoorwaarde wordt getest onder strenge testomstandigheden. De belangrijkste testvoorwaarde is de netspanning. Deze is tijdens de test 230V + 10%. Dit betekent dat infraroodverwarming maximaal 120°C mag worden als er een netspanning van 230 + 23 = 253V gebruikt wordt. In de dagelijkse praktijk, wanneer de netspanning omennabij 230V is, betekent dit dat infraroodverwarming maximaal 100 tot 110°C zal zijn.

Infraroodverwarming die warmer wordt dan 120°C bij normale netspanning van 230V voldoet niet aan de Europese regelgeving en voldoet niet aan de veiligheidseisen.


Veiligheid van de omgeving

De EN normen beschrijven ook de veiligheidseisen voor de omgeving. De omgeving bestaat uit het montageoppervlak van de infraroodverwarming aan plafond of wand en de directe aangestraalde objecten in de ruimte.

Binnen testomstandigheden (waarbij de netspanning tijdens de test 230V + 10% = 253V is) mag een door infraroodverwarming aangestraalde houten wand of plafond maximaal 60 °C warmer worden dan de omgeving. Bij een omgevingstemperatuur van 20 °C mag het montageoppervlak zodoende 80 °C zijn.

Voor stenen en stalen montageoppervlakken geldt geen maximum.

Verbruik, kosten en CO2 uitstoot

Onderzoek naar infraroodverwarming - Verschil in verbruik tussen IR-verwarming en CV-verwarming

De Technische Universiteit Kaiserslautern in Duitsland heeft onder leiding van dr. Ing. Peter Kosack onderzoek gedaan naar het verbruik van infraroodverwarming in vergelijk met centrale verwarming met radiatoren. Het doel van dit onderzoek was “de principiële toepasbaarheid en de economische en ecologische zinvolheid van infraroodverwarming bestuderen“.

De conclusie van het onderzoek luidt:

“Er kan worden aangetoond dat verwarming door infraroodstraling een verstandig alternatief is voor conventionele verwarmingssystemen. Correct gebruik van infrarode stralingsverwarming biedt voordelen op het gebied van energieverbruik, kosten en CO2-balans. Omdat de toepasbaarheid alleen bij wijze van voorbeeld werd onderzocht, werd er verder onderzoek gedaan om de geldigheid van deze uitspraken te bepalen. Ondertussen is de relevantie van deze uitspraken bepaald en mogen de resultaten op ongeveer een derde van de woongebouwen in de inventaris worden toegepast.”

De hierna beschreven resultaten zijn gestaafd op meetresultaten uit het onderzoek. De daaruit volgende kosten van het energieverbruik en de CO2-uitstoot zijn berekend door ing. Léon Steffann (elektrotechnisch ingenieur Zuyd Hogeschool), werkzaam voor SmartHomeSupply. volgens in 2018 geldende Nederlandse markt- en energietarieven.

Het onderzoek van TU Kaiserslautern vond plaats tussen 16 november 2008 en 30 april 2009 (165 dagen, 23 weken), in een van origine niet geïsoleerd woonhuis uit 1930. In 1990 is het dak gerenoveerd en geïsoleerd met 12 cm minerale wol en is de beglazing in het hele huis vervangen door dubbel glas. Het trappenhuis is afgesloten door deuren. De keldervloer en kelderplafond zijn beiden niet geïsoleerd.

De benedenverdieping werd volledig verwarmd met infraroodverwarming. De bovenverdieping werd verwarmd met centrale verwarming met radiatoren. Er was geen verschil in energieverlies tussen beneden- en bovenverdieping, de beglazing had eenzelfde oppervlak. De inwonende familie was regelmatig aanwezig op beide verdiepingen.

Bron van het onderzoek (duits): TU Kaiserslautern - Infrarot Strahlungsheizung

Bron van het onderzoek (vertaald): TU Kaiserslautern - InfraroodverwarmingVerbruik van infraroodverwarming en centrale verwarming

Verbruik infraroodverwarming: de benedenverdieping verbruikte 7.306 kWh. Het oppervlak was 102,6 m2. Dit is 71,21 kWh/m2

Infraroodverwarming op de benedenverdieping
Verbruik: 7.306 kWh
Woonoppervlak: 102,6 m2
Gemiddeld: 71,21 kWh/m2

Verbruik centrale verwarming: de bovenverdieping verbruikte 30.118 kWh. Het oppervlak was 160,7 m2. Dit is 187,85 kWh/m2

Centrale verwarming op de bovenverdieping
Verbruik: 30.188 kWh
Woonoppervlak: 160,7 m2
Gemiddeld: 187,85 kWh/m2
De infraroodverwarming verbruikte in verhouding 38% van het verbruik van centrale verwarming (71,21 / 187,85 = 38%). Uitgedrukt ik kWh is dit een besparing van 62%.

In Nederland wordt het gasverbruik uitgedrukt in m3, in tegenstelling tot Duitsland waar het uitgedrukt wordt in kWh. Nederlands gas levert minimaal 31,65 MJ/m3 op (bron: Wikipedia - verbrandingswarmte). 1 kWh is gelijk aan 3,6 MJ (bron: Wikipedia - kilowattuur). Hieruit volgt dat 1 m3 gas 31,65 / 3,6 = 8,79 kWh oplevert.

Op basis van deze verhouding kan het verbruik van de centrale verwarming op de bovenverdieping uitgedrukt worden in m3 gas. Er werd 187,85 kWh/m2 verbruikt. Dit komt overeen met 187,85 / 8,79 = 21,37 m3 gas per m2 woonruimte. In totaal werd er door de centrale verwarming op de bovenverdieping 30.188 / 8,79 = 3434 m3 gas verbruikt.Energiekosten infraroodverwarming en centrale verwarming

Als voorbeeld worden de kosten voor het totale elektriciteits- en gasverbuik berekend op basis van actueel geldende energietarieven voor een huishouden met 1500 m3 gasverbruik en 3500 kWh elektriciteitsverbruik per jaar (pijldatum februari 2022).

Tarief elektriciteit: € 0,4263 / kWh
Tarief gas: € 1,7703 / m3

Infraroodverwarming is niet onderhevig aan onderhoud. Centrale verwarming heeft wel onderhoud nodig. Bovendien verbruikt centrale verwarming naast gas ook elektriciteit: voor de circulatiepomp en de aanjager/ventilator in de CV-ketel. Voor het onderhoud en de extra kosten voor elektriciteit wordt een correctie van 10% op de kosten voor de centrale verwarming toegepast.

Infraroodverwarming: 71,21 kWh per m2 x € 0,4263 / kWh = € 30,35 per m2 woonruimte.

Centrale verwarming: 21,37 m3 / m2 woonruimte x € 1,7703 / m3 x 1,10 = € 37,83 per m2 woonruimte.CO2 uitstoot

Aardgas: 1,890 kg CO2 / m3
Grijze stroom uit fossiele brandstoffen: 0,649 kg CO2 / kWh
Groene stroom uit biomassa: 0,075 kg CO2 / kWh
Groene stroom uit windkracht, waterkracht en zonne-energie: 0,0 kg CO2 / kWh

Bron: CO2emissiefactoren.nl - Lijst met uitstootgegevens

Infraroodverwarming via groene stroom: 71,21 kWh / m2 x 0,0 kg CO2 / kWh = 0 kg CO2 per m2 woonruimte per jaar.

Infraroodverwarming via groene stroom uit biomassa: 71,21 kWh / m2 x 0,075 kg CO2 / kWh = 5,34 kg CO2 per m2 woonruimte per jaar.

Centrale verwarming via aardgas: 21,37 m3 / m2 x 1,890 kg CO2 / m3 = 40,39 kg CO2 per m2 woonruimte per jaar.

Infraroodverwarming via grijze stroom: 71,21 kWh per m2 x 0,649 kg CO2 / kWh = 46,22 kg CO2 per m2 woonruimte per jaar.

Behaaglijkheid en comfort

De behaaglijkheid in een ruimte bepaalt of het er comfortabel is en of je het er "lekker warm" hebt. De behaaglijk varieert en is afhankelijk van invloeden in de ruimte en de mens zelf.

Invloeden in de ruimte

De behaaglijkheid is afhankelijk van

 • De luchttemperatuur
 • De luchtvochtigheid
 • De stralingstemperatuur van de omgeving
 • De verdeling van de luchttemperatuur
 • De luchtstroming


Thermische behaaglijkheid. Luchttemperatuur vs. Stralingstemperatuur van de omgeving

De luchttemperatuur is een invloedrijke factor. In het algemeen dient de lucht tussen 16°C en 24°C te zijn. De behaaglijkheid is vervolgens afhankelijk van de stralingstemperatuur van de omgeving. Bron: Kennisbank ISSO - Energiebewust ontwerpen

Behaaglijkheid. Luchttemperatuur vs. Luchtvochtigheid

De luchtvochtigheid dient bij temperaturen rondom 20°C te allen tijde tussen 40% en 70% te zijn. Centrale verwarming maakt de lucht droog, infraroodverwarming houdt het vochtgehalte in stand. Bron: Kennisbank ISSO - Energiebewust ontwerpen


De stralingstemperatuur van een warme binnenmuur is anders dan de stralingstemperatuur van een raam aan een koude buitenmuur. Een te groot verschil hiertussen voelt onprettig. Om dezelfde reden is niet raadzaam om infraroodpanelen toe te passen die warmer worden dan 110 °C. Het temperatuurverschil met de muren, vloer en plafond zou te groot zijn.

Luchtstroming wordt meestal veroorzaakt door tocht. Teveel tocht zorgt voor een gevoel van koude. Tocht kan veroorzaakt worden door slechte isolatie of door ventileren.

De verdeling van de luchttemperatuur wordt voornamelijk beïnvloed door de hoogte van het plafond. Centrale verwarming zorgt voor stijgende lucht, dat zich verzamelt aan het plafond. Aan de vloer is de temperatuur laag. Infraroodverwarming warmt de ruimte als geheel op, zonder temperatuurverschillen.Invloeden van de mens

Het gevoel van comfort en behaaglijkheid verschilt van persoon tot persoon, van dag tot dag en zelfs tot een moment van de dag. Als je bijvoorbeeld 's morgens opstaat, heb je een andere warmtebeleving dan wanneer je 's avonds naar bed gaat. Ook wanneer de temperatuur in de omgeving volledig constant blijft. De manier waarop je comfort of behaaglijkheid ervaart is afhankelijk van drie omstandigheden.

 • Activiteit en warmteproductie in het lichaam door inspanning en metabolisme
 • Kleding. Dikke kleding houdt meer warmte vast dan dunne kleding
 • Psychische gesteldheid zoals stress, rust, ontspanning en opwinding

Omdat de invloed van menselijke factoren op de behaaglijkheid sterk verschilt, wordt hier in de planning en calculatie van infraroodverwarming geen rekening mee gehouden. De benodigde capaciteit wordt berekend op basis van de factoren in de ruimte.Richtwaarden gewenste temperatuur

Minimum richtwaarden voor de gewenste temperatuur voor diverse ruimtes in een woning. Bron: ISSO

Ruimte Gewenste temperatuur
Woonkamer 20°C
Slaapkamer / zitkamer 20°C
Keuken / eetkeuken 20°C
Douche / badkamer 22°C
Entree / hal / gang / overloop 15°C
Toilet 15°C
Zolder voor opslag 15°C
Zolder als woonruimte 20°C
Berging 15°C
Infrarood verwarming: Heat4All ICONIC Classic. 200 Watt. 60 x 30 cm
Vanaf € 379,00

• Vlak en elegant afgewerkt, zonder opstaande rand
• Voor- en achterzijde in hoge kwaliteit poedercoating
• Geschikt voor montage aan wand en plafond
• Veilig en eenvoudig zelfborgend te monteren
• 10 formaten. Vermogens van 200 tot 1000 Watt

Heat4All Zijdeglans infraroodverwarming. Afdruk ter illustratie. 200 Watt. 60 x 30 cm.
Vanaf € 479,00

• Wordt bedrukt met een zelf te ontwerpen design
• Afdruk op voorzijde van gehard ESG veiligheidsglas
• Achterzijde afgewerkt in hoge kwaliteit poedercoating
• Geschikt voor montage aan wand of met lijst aan het plafond
• Veilig en eenvoudig zelfborgend te monteren
• 10 formaten. Vermogens van 200 tot 1000 Watt

Heat4All ICONIC Spiegel 200 Watt infraroodverwarming. 60 x 30 cm
Vanaf € 489,00

• Spiegel van gehard ESG veiligheidsglas
• Achterzijde afgewerkt in hoge kwaliteit poedercoating
• Geschikt voor montage aan wand. Niet geschikt voor plafondmontage
• Veilig en eenvoudig zelfborgend te monteren
• 10 formaten. Vermogens van 200 tot 1000 Watt

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14